Делаем Витраж Искусством


вітраж-АТ
Інсталяцыя ўяўляе сабой шэраг люстраных аб'ектаў, якія ўвасабляюць сабой дакладную копію супрацьударнага шчыта Вітраж-АТ* выкананага ў маштабе 1:1

Глядач, убачыўшы ў шэрагу люстраных шчытоў сваё адлюстраванне, можа уявіць сябе, як удзельніка пратэстнага руху ў проціпастаўленні ланцугу байцоў спецпадраздзяленняў.
На адкрыцці праекта, праходзіў перфоманс, падчас якога, глядач станавіўся творцам, трансфармуючы/разбіваючы Аб'екты з першапачатковага стану - «супрацьударнага шчыта Вітраж-АТ*»
у «Вітраж**» - як твор манументальна-дэкаратыўнага мастацтва (з дапамогай ўдару камяню па люстэрку).

Аднак, бачыць сваё адлюстраванне ў разбітым люстэрку або разбіваць люстэрка, - па традыцыйных вераваннях усіх народаў свету, - прарочаць чалавеку гора і бедствы.


*Вітраж-АТ - офіцыйная назва шчыта супрацьударнага, прызначанага для выкарыстання спецпадраздзяленнямі розных праваахоўных органаў. Выкарыстоўваецца для абароны ад удараў камянямі, палкамі, кувалдай, молатам і іншай «зброяй» пралетарыяту.
**Вітраж
- від манументальнага мастацтва, твор выяўленчага дэкаратыўнага мастацтва з шкла і/або люстэрка, набранага з невялікіх кавалачкаў матэрыялу.
Праект "Вітраж-АТ" быў адабраны ў шортліст
Рэспубліканскага конкурсу
"Нацыянальная Прэмія ў галіне выяўленчага мастацтва"
ў 2019-2020 гг.
намінацыя "Актуальнае мастацтва".

За дзень да адкрыцця выставы,
дырэкцыя конкурсу зняла працу з выставы -
"каб пазбегнуць магчымых правакацый, перад надыходзячымі выбарамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь".

Инсталляция представляет собой пять зеркальных объектов представляющих собой полную копию противоударного щита Витраж-АТ* выполненного в масштабе 1:1


Зритель, увидев в ряду зеркальных щитов свое отражение, может персонифицировать себя как участника протестного движения в противопоставление цепи бойцов спецподразделений.

На открытии проекта, проходил перфоманс, в ходе которого, зритель становился творцом, трансформируя/разбивая Объекты из первоначального состояния - «противоударного щита Витраж-АТ*» в «Витраж**»- как произведение монументального-декоративного искусства (посредством удара камнем по зеркалу).


Однако, видеть своё отражение в разбитом зеркале или разбивать зеркало, - по традиционным поверьям всех народов мира, - пророчит человеку горе и бедствия.* Витраж-АТ - официальное название щита противоударного, предназначенного для использования спецподразделениями различных правоохранительных органов. Используется для защиты от ударов камнями, палками, кувалдой, молотом и другим «оружием» пролетариата.


** Витраж - вид монументального искусства, произведение изобразительного декоративного искусства из стекла и/или зеркала, набранного из небольших кусочков материал.

Проект “Витраж-АТ” был отобран в шортлист
Республиканского конкурса
"Национальная Премия в области изобразительного искусства" в 2019-2020 гг. в номинации “Актуальное искусство”.

За день до открытия выставки, дирекция конкурса сняла работу с выставки –
”во избежание возможных провокаций, перед предстоящими выборами Президента Республики Беларусь”.

вітраж-АТ

2019
інсталяцыя
памеры інсталяцыі і колькасць аб'ектаў залежаць ад выставачнай пляцоўкі,  памер люстраной копіі супрацьударнага шчыта Вітраж-АТ 50 × 90 см,
шкло, маліраванне, аўтарская техніка